PŘÍSPĚVKY

PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA ÚČET

 

107-7478870277/0100

 

Nezapomeňte uvést jméno hráče a měsíc za který je příspěvek posílán !!!!!

 

Příspěvky za měsíc květen se již platí !!!!!